สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1ปวช. การบัญชี6156162
2ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ50178228
3ปวช. ช่างยนต์26026286
4ปวช. ธูรกิจค้าปลีก21145166
5ปวช. อิเล็กทรอนิกส์6154115
6ปวช. ไฟฟ้ากำลัง19636232
7ปวส. การบัญชี84755
8ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ163147
9ปวส. ธุรกิจค้าปลีก4913
10ปวส. อิเล็กทรอนิกส์000
11ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เทคนิคยานยนต์11011
12ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง11011
13ปวส. ไฟฟ้า\บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง516
14ปวส. ไฟฟ้า\ไฟฟ้ากำลัง46147
รวม:6956841,379