สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย8
รวม8