สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย4
รวม4