สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย10
รวม10