สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1ไม่ระบุ566
2A117
3B1
4O707
รวม1,391