เสียงตามสาย

แจ้งคณะครู วิธีการเข้าใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปรับปรุงเมื่อ 15 พ.ค. 2560

แจ้งคณะครู วิธีการเข้าใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คุณครูทุกท่าน ใช้รหัสของโปรแกรม Bookmark ในการเข้าใช้งาน โดยให้พิมพ์รหัสโปรแกรม Bookmark ทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้เหมือนกันในการใช้งานครั้งแรก เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้คุณครูเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้

อื่นๆ