ข่าวประชาสัมพันธ์/News Update

 

1
16-06
2563
  ประกาศ วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ปฐมนิเทศวันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 8.00-11.00 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เวลา 13.00-16.00 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2
16-06
2563
  ประกาศ วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ปฐมนิเทศวันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 8.00-11.00 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เวลา 13.00-16.00 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3
22-05
2563
  ประกาศ ให้ผู้สำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา รอบสุดท้ายในวันที่ 29 มิถุนายน 63 เวลา 13.00 น. เฉพาะ นร ที่ไม่ค้างชำระ และมีเกรดครบทุกรายวิชาเท่านั้น
4
15-05
2563
  ประกาศ นักศึกษา ปวส.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (พนักงาน) ทุกคนปฐมนิเทศ และทำสัญญาทุน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องธุรกิจค้าปลีก 1
5
15-05
2563
  ประกาศ นักศึกษา ปวส.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ใหม่ ทุกคนปฐมนิเทศ และทำสัญญาทุน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องธุรกิจค้าปลีก 1
6
01-05
2563
  ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ และปรับพื้นฐาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน
7
01-05
2563
  ประกาศ เลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปี 2563 และจะเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
8
09-04
2563
  ประกาศ นักศึกษาที่ติด 0 มส. ให้มาดำเนินการติดต่อแก้ ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม ถึง 13 พฤษภาคม 63 ถ้าไม่ดำเนินการ ถือว่ามีความประสงค์ จะได้วุฒิ ในปีถัดไปน่ะครับ
9
05-04
2563
  ประกาศ รับวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มารับเป็นรอบๆ ตามแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะส่งเข้าในไลน์กลุ่ม
10
12-03
2563
  ประกาศ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (แต่งกายชุดนักเรียน)
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • พรเพชรฯ-รำวงรอบกองไฟ
  • พรเพชรแคมป์
  • กลุ่มสัมพันธ์พรเพชรแคมป์
  • รอบกองไฟพรเพชรแคมป์ 2014
  • ค่ายลูกเสือพรเพชรแคมป์