Untitled Document

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล
ที่อยู่ เลขที่ 154 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรติดต่อ 045-586301 โทรสาร 045-586300
Fax. 045-586300
Mobile : 086-4605031

 
1