ข่าวประชาสัมพันธ์/News Update

 

1
14-07
2562
  ประกาศจากวิชาการ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
2
14-11
2561
  ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุด เบอร์โทรศัพท์ 093-543-8585
3
26-10
2561
  ประกาศ วันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
4
04-04
2561
  ประกาศ วันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
5
04-04
2561
  ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนของ นักเรียน ปวช.2 - 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2561 ณ ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561
6
04-04
2561
  ประกาศ วันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรเพชร (การแต่งกายชุดนักเรียนของวิทยาลัยฯ)
7
27-03
2561
  ประกาศ การขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน(วุฒิการศึกษา) และใบประกาศนียบัตร ปวช.และ ปวส.(ปวช) วันที่ 4-5 เมษายน 61 และ ปวส.(ม.6) วันที่ 18 พฤษภาคม 61 กรณีไม่มารับตามกำหนดถือว่ามีความประสงค์จะขอรับในปีถัดไป
8
27-03
2561
  ประกาศ นักเรียน นักศึกษา ปวช ปวส ที่จะสำเร็จการศึกษา ให้มาติดต่อขอแก้ 0 มส ที่ห้องการเงิน ภายในวันที่ 26 - 30 มีนาคม 61 เท่านั้น
9
06-03
2561
  แจ้งวันรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัล เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. (แต่งชุดครุย)
10
06-03
2561
  แจ้งกำหนดการ งานเลี้ยง Y-TECH สัมพันธ์ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ชุดงานราตรี)